Get Adobe Flash player
Domů

Školní akce

 

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT ANEB ČERVENÁ KNIHA OHROŽENÝCH DRUHŮ SE ROZROSTLA...

26.10.2015

autor článku: Bc. Iveta Maňkošová

Žáci 1. stupně a přípravných tříd se letos již pošesté zúčastnili projektu s názvem Červená kniha ohrožených druhů zvířat. Letošní ročník se zaměřil na ohrožená zvířata v Austrálii a Oceánii. Dne 26. 10. 2015 v den projektu žáci tříd přednesli své poznatky ostatním žákům a dětem. Dozvěděli se tak mnoho informací a zajímavostí o zvířatech, která žijí jen v Austrálii: žralok bílý, koala, ptakopysk podivný, pes dingo, emu hnědý, plejtvák obrovský, ježura australská, ďábel medvědovitý, ledňáček mangrovový a čtyřhranka smrtelná. Všichni se pečlivě připravovali, aby co nejlépe ostatním spolužákům prezentovali zvířátko, které si vybrali. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o zvířatech, která žijí u protinožců.

Naše červená kniha ohrožených zvířat se tak opět stává neocenitelnou pomůckou při výuce přírodovědných předmětů, neboť každý ze žáků, který se na ní autorsky podílel, v ní jako autor rád také zalistuje a dozví se něco zajímavého.

Fotogalerie ZDE

 

ŠANCE 2016 - POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. - 23.10.2015

autor článku: Bc. Mgr. Martin Kaftan

ZŠ a SŠ Krupka, K. Čapka 270, byla účastníkem akce pro vycházející žáky základních škol s názvem ŠANCE 2016, která se konala v prostorách duchcovského gymnázia. Na této akci jsme představili možnosti středního vzdělávání na naší škole pro školní rok 2016/2017.

V následujícím školním roce otevíráme pro žáky základní škol tyto obory:

Praktická škola dvouletá - obor 78-62-C/02 (dvouletý obor, závěrečná zkouška),

Prodavačské práce – obor 66-51-E/01 (tříletý obor, výuční list),

Stravovací a ubytovací služby – obor 65-51-E/01 (tříletý obor, výuční list).

I v následujícím školním roce budeme otevírat I. ročník kombinované formy vzdělávání, která je určena dospělým zájemcům o studium, kteří by rádi získali výuční list. V nabídce máme tyto dva učební obory:

Prodavačské práce – obor 66-51-E/01 (tříletý obor, výuční list),

Stravovací a ubytovací služby – obor 65-51-E/01 (tříletý obor, výuční list).

Nabídka naší školy směřovala k žákům základních škol i k jejich rodičům a další široké veřejnosti. Zájemci získali všechny potřebné informace od vedoucí učitelky odborného výcviku a žáků naší školy, přičemž obdrželi informační leták, jehož prostřednictvím byli také pozváni na Dny otevřených dveří, z nichž první se uskuteční 25. listopadu 2015 v době od 8 do 16 hodin.

Tímto zveme všechny zájemce o studium na naší škole k prohlídce naší školy.

 

 

Soutěž "ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI V OBORU SUS"

22.10.2015

autor článku: Iveta Tvrdíková

Dne 22. 10. 2015 se v ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 konala za finančního přispění Města Krupka soutěž pro 3. ročník oboru Stravovací a ubytovací služby s názvem „Odborné znalosti a dovednosti v oboru SUS.“ 

Soutěže se zúčastnili se čtyři žáci, kteří soutěžili ve dvou základních disciplínách. První se týkala odborných teoretických znalostí a druhá odborných praktických dovedností studovaného oboru.   Žáci soutěžili jako jednotlivci a jejich úkol spočíval ve vytvoření slavnostní tabule s určeným tématem „Podzim!“, a to  včetně vytvoření vylosovaného menu, které se skládalo ze čtyř částí (salát, polévka, hlavní jídlo a dezert). Hotové menu pak servírovali na prostřený stůl. Vítězem soutěžního klání se stal Milan Tomko z III. ročníku naší školy.

Celá soutěž byla i přípravou na nadcházející závěrečné zkoušky, které žáky III. ročníku v letošním školním roce čekají.

Fotogalerie ZDE

 

Projektový den: OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

25.09.2015

autor článku: Mgr. Eva Boušková

25.09.2015 proběhl na ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 na 1. stupni projektový den Ovoce a zelenina do škol. Žáci  si připomněli zábavnou formou důležitost, význam a zařazování ovoce a zeleniny každý den do svého jídelníčku pro svůj zdravý růst. Tento den byl plný říkanek, písniček, pohádek, tanečků. Žáci si přinesli do školy různé druhy ovoce, zeleniny, které byly spojeny s  ochutnávkou. Na téma ovoce a zelenina nakonec vyrobili různé plakáty, koláže, výrobky z papíru. Projektový den dětem rychle uběhl, líbil se jim a těší se na další projekt, který si pro ně paní učitelky připraví.

Fotogalerie ZDE

 

Projektový den: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

24.09.2015

autor článku: Mgr. Elena Juřenčáková

Ve čtvrtek 24. září 2015 jsme v naší škole, stejně tak jako v mnoha školách po celé České republice i v Evropě, oslavili Evropský den jazyků.

Žáci třídy VII.A seznámili prostřednictvím rozhlasové relace posluchače s historií Evropského dne jazyků.V sedmi jazykových dílnách měli pak všichni možnost dozvědět se spoustu zajímavostí ze Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Rakouska,Itálie, Slovenské republiky a Ruska.Účastníci projektu řešili jazykové kvízy,kreslili obrázky typické pro země Evropy, vyhledávali informace na internetu a připravovali speciality německé a britské kuchyně.Pronikali do tajů jazyků, které v některých případech slyšeli poprvé. Naučili se, jak pozdravit, poděkovat,ti starší porovnávali základní slovíčka v cizích jazycích. Školou zněly i cizojazyčné říkanky a písničky.

Z výsledů dílčích činností pak vznikla výstavka na nástěnce naší školy.Žáci zažili během aktivit hodně legrace a zábavy.Prožili příjemné  a výjimečné dopoledne, ze kterého si odnesli pěkné zážitky a nové vědomosti.

A co je nejdůležitější? Měli možnost uvědomit si, jak důležité a potřebné je v dnešní době znát alespoň některý z cizích jazyků.

Fotogalerie ZDE

 

ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ V KOMBINOVANÉ FORMĚ NA SŠ

16.09.2015

autor článku: Bc. Mgr. Martin Kaftan

Ve středu 16. září 2015 byla po několika letech příprav zahájena výuka v kombinované formě středního vzdělávání s výučním listem oborů 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 66-51-E/01 Prodavačské práce.

Prvních 12 přijatých uchazečů zahájilo studium. Slavnostní zahájení studia proběhlo v kmenové učebně nové třídy 1. SK za účasti ředitele školy Bc. Mgr. Martina Kaftana, třídní učitelky Mgr. Martiny Šafránkové a vedoucí učitelky odborného výcviku Ivety Tvrdíkové.

Přejeme všem našim „kombiňákům“ mnoho studijních úspěchů a výdrž :)!

Fotogalerie ZDE

 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

04.09.2015

3.A, 4.A, 4B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 2.C

autor článku: Patrik Hanusík

Dne 4. září proběhl na naší škole jako již každoročně kurz OČMU, při kterém si žáci osvojují a upevňují způsoby správného a zodpovědného chování při mimořádných situacích.

Cílem akce bylo prověření jak teoretických tak praktických znalostí žáků na šesti různých stanovištích, kdy tak žáci měli možnost demonstrovat své znalosti v oblasti  poskytování první pomoci,  správných zásad bezpečnosti silničního provozu, ověřovaly se jejich znalosti obsahu evakuačního zavazadla či improvizovaných prostředků k ochraně osob a zásad při opuštění bytu. Důraz byl také kladen na antropogenní mimořádné události a na stavy ohrožení při pobytu v přírodě.

Neoddělitelnou součástí kurzu bylo také prověření fyzické zdatnosti jednotlivých žáků.

Ve výsledkové listině byly zohledněny nejen znalosti žáků, jejich fyzická připravenost, ale také týmová spolupráce a míra zodpovědnosti v přístupu k jednotlivým úkolům.

Fotogalerie ZDE

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ

03.09.2015

6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř., Sš. – 1.roč.

autor článku: Sylva Postlová

Dne 3.9.2015 se konala akce školy Turistika a pobyt v přírodě. Po nástupu se žáci pod vedením učitelů vydali na předem určenou trasu od školy směr Vrchoslav, cíl Proboštov. Trasa je vedla po žluté, modré a zelené turistické značce. Po příchodu ke kapli Sv. Antonína v Proboštově žáci plnili stanovené testy. Odpovídali na otázky v oblasti zdravovědy, orientaci v přírodě a ochraně přírody. Po ukončení testů a odpočinku se vraceli zpět do školy.

Fotogalerie ZDE

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

01.09.2015

autor článku: Bc. Mgr. Martin Kaftan

V úterý 1. září 2015 se brány naší školy otevřely již po jednatřicáté a připravená škola uvítala nejen stávající žáky po prázdninách, ale především ty, pro které začal jejich „první školní rok“.

V přípravných třídách se sešlo přes dvacet dětí, které se v letošním školním roce budou v programu přípravné třídy připravovat na svůj úspěšný vstup do základní školy. Téměř 30 prvňáčků usedlo do své první školní lavice a začal pro ně devítiletý běh na dlouhou trať zvaný základní vzdělání. Také naše střední škola uvítala své nováčky „prváky“ na třicet nových žáků oborů Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské práce usedlo do lavic našeho učiliště s touhou po získání středního vzdělání s výučním listem.

Tradičně přišli naše nováčky přivítat zástupci zřizovatele Města Krupka. Tradičními hosty byli pan Karel Rouček, na střední škole jej pak doplnil přívětivým slovem pan starosta PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D.

Všem novým i stávajícím žákům přejeme na cestě vzdělávání v naší škole co nejméně překážek na cestě k cíli.

Fotogalerie ZDE

Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Add to calendar