Get Adobe Flash player
Domů

Zápis do I. třídy

 

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270, zastoupená Mgr. Bc. Martinem Kaftanem, MBA, stanovuje v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Termíny (dobu) zápisu:

úterý 2. dubna 2024 od 13,30 hodin do 16,00 hodin,

úterý 16. dubna 2024 od 13,30 hodin do 16,00 hodin,

úterý 30. dubna 2024 od 13,30 hodin do 16,00 hodin.

 

Ve všech uvedených termínech probíhá administrativní (formální) a motivační (rozhovor s dítětem a další činnosti) část zápisu k povinné školní docházce.

Povinná je administrativní část, při které zastupuje nezletilého jeho rodič.

Motivační část je určena dítěti, pro rodiče z motivační části vyplývá pouze možnost získat informace o momentální úrovni připravenosti dítěte na školu.

 

Pokud se rodič v uvedené časy nemůže dostavit k zápisu, je potřeba, aby pro administrativní část zvolil návštěvu školy v době úředních hodin ve škole. V takovém případě probíhá pouze administrativní část zápisu. Termín návštěvy je možný od 2. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

 

V rámci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se vyřizují též odklady povinné školní docházky.

 

Místo konání zápisu:

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 (budova školy).

Kritéria zápisu:

Počet dětí (budoucích žáků), které škola může přijmout: 60.

Škola disponuje dostatečnou kapacitou pro zápis spádových i nespádových dětí, nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy.

 

Stanovená kritéria (použitá pouze v případě, že by počet žáků byl vyšší než předpokládaný počet žádostí):

· dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu školy,

· kapacita školy.

 

Školský obvod školy:

Školský obvod školy je vymezen ulicemi: 5. května, Angreštový sad, Dolní Maršov, Jabloňová, Jaroslava Foglara, Jasmínová, K Háječku, Karla Čapka, Kollárova (od DDM po ulici Třešňová), Komenského (od ulice Havlíčkova po ulici Karla Čapka), Krátká, Ovocná, Revoluční - část Maršov (od ulice Karla Čapka po křížení ul. Revoluční s Maršovským potokem), Rohová, Rudé armády, Růžová, Sadová, Šeříková, Třešňová, Višňový sad, Zelený sad.

 

Koho se zápis k povinné školní docházce týká:

· dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,

· dětí narozených do 31. 8. 2017, které mají ve školním roce 2023/2024 odklad povinné školní docházky.

 

Kdo dítě v rámci zápisu k povinné školní docházce zastupuje:

· zákonný zástupce,

· jiný zástupce dítěte, který to doloží rozhodnutím soudu, jež zástupce opravňuje žadatele zastupovat nezletilého ve věcech spojených se vzděláváním.

 

Doklady k zápisu:

· občanský průkaz zákonného zástupce (jiného zástupce),

· rozhodnutí soudu (jen u jiného zástupce),

· rodný list dítěte,

· rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 – pouze u dětí, které mají pro školní rok 2023/2024 odklad povinné školní docházky rozhodnutím ředitele jiné základní školy,

· doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání dítěte – doporučení ke vzdělávání v předškolním zařízení (mateřské škole),

· doporučení k odkladu povinné školní docházky (1. ze školského poradenského zařízení, 2. od praktického lékaře pro děti a dorost, popř. jiného lékaře specialisty, nebo klinického psychologa) - dokládají pouze zájemci o odklad povinné školní docházky.

 

Zákonné poučení:

Povinnost přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce je dána školským zákonem v období od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Nesplnění povinnosti je považováno za přestupek podle ustanovení § 182a školského zákona.

 

Kam se obrátit v případě dotazů:

Telefonické dotazy: 605 259 985, 417 861 390 (v pracovní dny od 8,00 do 15,00 hodin) E-mail: kaftan@zspskrupka.cz

Messenger facebooku: zs.a.ss.krupka

 

 

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA, v. r.

ředitel školy

Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar