Get Adobe Flash player
Domů

Zápis do I. třídy

 

Vážení rodiče,

budeme velmi potěšeni, když pro plnění povinné školní docházky vašeho dítěte zvolíte naši základní školu. Naše škola vzdělává děti v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Dále jsou v naší škole zřizovány třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (třídy pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona). Škola přijímá k plnění povinné školní docházky i děti, kterým byl školským poradenským zařízením doporučen vzdělávací obsah odpovídající oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální.

K zápisu do 1. třídy se prosím dostavte ve vyhlášených termínech s dítětem a potřebnými doklady.

V případě, že chcete požádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba doručit k žádosti doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (například praktického lékaře pro děti a dorost nebo příslušného lékaře specialisty).

Dětem, kterým byl doporučen odklad povinné školní docházky, nabízíme možnost vzdělávání v přípravné třídě základní školy. Bližší informace k odkladu povinné školní docházky a možnosti vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy vám podá ředitel školy.

 Těšíme se na setkání s vámi i našimi budoucími žáky a žákyněmi.

 Termíny zápisu do 1. tříd základní školy (zápisu k povinné školní docházce)

pro školní rok 2019/2020

 

  • pondělí   8. dubna 2019 od 14,00 hodin do 16,30 hodin,
  • pondělí 15. dubna 2019 od 14,00 hodin do 16,30 hodin.
  • Pondělí 29. Dubna 2019 od 14,00 hodin do 16,30 hodin (náhradní termín zápisu).

 

Doklady nutné k zápisu k základnímu vzdělávání:

 

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doporučení školského poradenského zařízení (pouze v případě dítěte, u něhož byla diagnostikována potřeba podpůrných opatření 2. – 5. stupně).

 

Další doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

 

  • doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky,
  • doporučení odborného lékaře.

  

Školský obvod školy (podle OZV Města Krupka č. 2/2014)

Školský obvod je vymezen ulicemi:

5. května, 

Angreštový sad,

Dolní Maršov,

Jabloňová,

Jaroslava Foglara,

Jasmínová,

K Háječku,

Karla Čapka,

Kollárova (od Domu dětí a mládeže po ulici Třešňová),

Komenského (od ulice Havlíčkova po ulici Karla Čapka),

Krátká,

Ovocná,

Revoluční - část Maršov (od ulice Karla Čapka po křížení ul. Revoluční  s Maršovským potokem),

Rohová,

Rudé armády,

Růžová,

Sadová,

Šeříková,

Třešňová,

Višňový sad,

Zelený sad.

 

Kritéria pro přijímaní dětí k plnění povinné školní docházky:

  1. Bydliště ve školském obvodu školy.

Kritérium je rozhodující pouze v případě, že bude naplněna kapacita základní školy.

V případech dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami spočívajícími ve vzdělávání ve třídách zřízených podle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona se k tomuto kritériu nepřihlíží.

Základní škola přijímá přednostně žáky ze svého školského obvodu, vzhledem ke kapacitě naší základní školy škola PŘIJÍMÁ k základnímu vzdělávání i děti mimo školský obvod školy.

 

PRO DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY OTEVÍRÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU!!!

Fotoshow
Kalendář
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar