Get Adobe Flash player
Domů

Informace o škole

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Adresa:

Karla Čapka 270, 417 42  Krupka 1

IZO:

ZŠ - 102 565 279, SŠ – 181 015 692

IČ:

60232722

Telefon-Fax:

Telefon: 417 861 390, 605 259 985   Fax: 417 861 329

Email:

kaftan(zavináč)zspskrupka.cz

Zřizovatel:

Město Krupka, Mariánské nám. 32, 417 42  Krupka 1

Telefon:

417 803 111, 417 861 253

 

Charakteristika školy

 

Historie školy

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Postupně byl uveden do provozu komplex vzájemně propojených budov: budova 1 stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny. Škola byla vystavěna jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 7. 1994 získala právní subjektivitu. Od školního roku 2007/2008 rozšířila svou vzdělávací nabídku o vzdělávací obor předškolní výchovy – přípravná třída základní školy, dále od téhož školního roku nabízí obor 79-01-B/001 Pomocná škola (v současnosti souběžně i obor 79-01-C/01 Základní škola speciální. Od školního roku 2010/2011 se transformovala v instituci základní školy a střední školy.

 

Úplnost a velikost školy

Škola se sestává ze tří organizačních součástí: základní škola – kapacita 560 žáků vzdělávacího oboru 79-01-C/01 Základní škola, 30 žáků vzdělávacího oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální; školní družina – kapacita 75 žáků, školní jídelna – kapacita 500 obědů/den. Střední škola – kapacita 162 žáků (Praktická škola dvouletá – 30 žáků, Stravovací a ubytovací služby – 42 žáků denního studia, 21 žáků kombinovaného studia, Prodavačské práce – 42 žáků denního studia, 21 žáků kombinovaného studia). Škola se nachází v městské části Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko. Svou polohou se nachází v klidové části města, na konci této občanské zástavby v blízké dostupnosti lesa.

 

Vybavení školy

 

Materiální

Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou ve formě sbírek uspořádány do kabinetů, jež navazují na odborné učebny. Pro vyučování je možné využít jednu ze dvou učeben výpočetní techniky, které jsou přístupné k internetu a podle finančních možností školy také výukovým SW. Pro další studium žáků i pedagogů jsou k dispozici dvě školní knihovny (zvlášť pro I. stupeň, zvlášť pro II. stupeň). Fond učebnic je průběžně doplňován, sbírky podle finančních možností školy doplňovány.

 

Prostorové

Areál školy se skládá z 5 částí: budova 1. stupně tvoří 10 kmenových tříd ve třech podlažích, sídlí zde třídy I. stupně, dále se zde nachází: knihovna I. stupně, sborovna I. stupně a kabinet pomůcek pro I. stupeň; budova II. stupně má 21 učeben: 10 učeben se využívá jako kmenové učebny, 1 učebna se používá pro dělení do skupin, další učebny pro výuku předmětů:český jazyk a společenské vědy + školní knihovna II. stupně (vybavena interaktivní tabulí), přírodopis – chemie (vybavena dataprojektorem), cizí jazyky (vybavena interaktivní tabulí) matematika, cizí jazyky (vybavena interaktivní tabulí), zeměpis-dějepis (vybavena interaktivní tabulí), fyzika, výtvarná výchova a učebna pro výuku předmětu domácnost, dále se zde nachází sborovna II. stupně, pracovna výchovného poradce, pracovna školního metodika prevence a 6 kabinetů; budova MVD – jedné kmenové učebny základní školy speciální, učebny – herny (je využívána pomocnou školou), pracovny keramického kroužku, školní dílny s přípravnou a dvou prostorných tělocvičen se šatnami a sklady nářadí, v horním patře budovy se nachází školní družina – dvě oddělení, odborné učebny ICT (2), pracovna hudební výchovy a další dvě učebny (jedna z nich je využívána pro přípravný ročník ZŠ); v budově CF se v přízemí nacházejí centrální šatny, v prvním poschodí sídlí administrativní zázemí – vedení školy, hospodářský úsek a účtárna; budova ŠJ se skládá ze školní kuchyně se zázemím a školní jídelny. V areálu školy se nachází školní hřiště, dopravní hřiště a školní pozemek. Areál není oplocen. Škola není bezbariérová, avšak integrace žáka vozíčkáře by byla možná (jeden ze vchodů je bezbariérový). 

 

Technické

Jednou z priorit vybavenosti školy je využití informačních a komunikačních technologií.Pro práci žáků jsou v provozu 2 učebny výpočetní techniky se 18 a 12 počítači. Pro práci žáků je jeden počítač s přístupem na internet také ve školní družině. Pro práci učitelů jsou k dispozici 6 počítačů s přístupem na internet ve sborovnách, využít lze i přístup do školní sítě přes počítače v učebnách ICT, přes počítače v učebnách s interaktivními tabulemi. Škola je propojena počítačovou sítí. Ve škole jsou k dispozici dva kopírovací stroje – jeden z nich umožňuje pořizování barevných reprodukcí. Škola je vybavena audiovizuální technikou v dostatečném množství. Škola je vybavena také učebnou dílen, učebnou pro výuku domácnosti a keramickou dílnou. 

 

Hygienické

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat v centrální části školy. V době před vyučováním, o první přestávce a o velké přestávce je v provozu školní prodejna, v jejímž sortimentu převládají zdravé nápoje. V době přestávek mají žáci možnost pohybu po prostorách školy, v případě pěkného počasí mohou do prostoru areálu školního hřiště.V rámci dodržení hygienických předpisů je oddělena doba pronájmu prostor a výdeje obědů třetím osobám od dob, kdy tyto slouží žákům školy.

Fotoshow
Kalendář
«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
Add to calendar