Get Adobe Flash player
Aktuality
ZAMĚŘENO NA NEJMENŠÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA OD 1. ZÁŘÍ 2020

Máte doma chlapce nebo dívku, kterým je 5 let, nebo jim do 31.8.2020 bude pět let?
Víte, že tyto děti musí ve školním roce 2020/2021 absolvovat povinné předškolní vzdělávání?
Máte zájem o to, aby se připravili v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ (jde o možnost, jak splnit povinné vzdělávání) ?

Co mám udelat?
1. Telefonicky kontaktujte naši školu 417861390.
2. Nahlaste zájem o přípravnou třídu (přípravku), jméno dítěte, datum
narození, vaše jméno a telefon, na kterém jste k zastižení.
3. Vyčkejte na telefon pana ředitele, který vám zavolá a domluví s vámi
vše potřebné.

KDO ZAVOLÁ VČAS, MÁ ŠANCI, ŽE JEHO DÍTĚ PROŽIJE PĚKNÝ ROK PŘEDŠKOLNÍ
PŘÍPRAVY V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY!!!

_____________________________________________________________________________

Zápis k povinné školní docházce v době platnosti mimořádných opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 na ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270

Termín zápisu: 1. - 30. 4. 2020

Kritéria zápisu:
1. Škola disponuje dostatečnou kapacitou pro zápis spádových i nespádových dětí, nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy

= kritérium: dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku.

Termín osobního podání žádostí:
vždy pondělí a středa od 10 do 13 hodin

(ve dnech 1. 4., 6. 4. 8. 4., 15. 4., 20. 4., 22. 4., 27. 4., 29. 4.)

Postup:
1. Zavolejte do školy - telefon: 605 259 985 (pondělí - pátek 9:00 - 16:00). Domluvíme vše, co je potřebné k zápisu telefonicky, smluvíme si konkrétní čas tak, abyste se nemuseli ve škole zdržet delší dobu.

2. Na schůzku s sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nechte doma.

3. Na místě vyřídíme vše potřebné do 10 minut (po telefonátu si vše již pro vás připravíme).

 

Upozornění pro zájemce o odklad povinné školní docházky a o přípravnou třídu:
Rodiče, kteří mají zájem o odklad povinné školní docházky, a rodiče, kteří chtějí ve školním roce 2020/2021 zařadit své dítě do přípravné třídy naší základní školy, volejte již nyní na telefon: 605 259 985 (pondělí - pátek 9:00 - 16:00). Domluvíme vše potřebné.

_____________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Od 1. 4. 2020 obnoven provoz školní jídelny pro cizí strávníky.
Postupy v souladu s mimořádnými opatřeními. Strávníci si objednávají stravu především telefonicky 417 536 597 (po - pá 6:00 - 12:00 hodin), e-mail: trcka@zspskrupka.cz. Telefonicky nebo e-mailem domluví i platbu za obědy.
Stravu lze vydat pouze do jídlonosičů. Pokud má strávník dvě sady, je vhodné vždy jednu zde ponechat, bude v ní připraveno jídlo na další den odběru (zkrátí se doba čekání na výdej). V ostatních případech nutno přinést a vyčkat na dobu nandání jídla.
Prosíme o dostatečné odstupy (2 m), neshlukování v jednom místě.
Aktuální jídelní lístek naleznete na našich stránkách v záložce školní jídelna
VÝDEJ PO - PÁ 11:00 - 11:45 HODIN.
Ve dnech 9. - 13. 4. jídelna nevaří - velikonoční svátky.

_____________________________________________________________________________

Učební materiály pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
na našich stránkách najdete po levé straně materiály pro domácí vzdělávání. Najděte si svou třídu a 1. týden s úkoly. Pokud budete něco potřebovat dovysvětlit, u úkolů jsou kontakty na vaše třídní učitele a vyučující předmětů. Některé třídy již mohou využívat také konzultační prostředí facebooku (k dnešnímu dni ve třídách III.A, VII.A, VIII.A, IX.A, II.S a III.S) - tam vám mohou úkoly dovysvětlit vaši třídní. Úkoly se posílají do školy způsobem uvedeným v zadání. Na další týdny budeme zveřejňovat úkoly vždy v pondělí.

_____________________________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY S VÝPLATOU ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST ŽÁKA V HOTOVOSTI

Výplatní termín je 12. 3. 2020, pokladna je pro žáky otevřena od 12:00 hodin do 13:00 hodin.

_____________________________________________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PODATELNY OVM - ZŠ A SŠ KRUPKA, KARLA ČAPKA 270
podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření pro období od 16. 3. 2020 00:00 hodin do 24. 3. 2020 06:00 hodin
VÝKON PODATELNY OVM:
pondělí 16. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
středa 18. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
pondělí 23. 3. 2020 - 10:00 - 13:00 hodin
podatelna umístěna v okně zde před budovou školy označeném nápisem PODATELNA.
Vstup veškerých osob s výjimkou zaměstnanců do budovy zakázán.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021

Denní studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.
Kombinované studium 2019/2020 ke zhlédnutí
ZDE.

_____________________________________________________________________________

Přehled vzdělávací nabídky naší střední školy

Brožura SŠ - 2019/2020

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 - III. kolo

Přihlášky lze podat do pátku 30. srpna 2019 do 10,00 hodin.

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen dne 30. Srpna 2019 v 11,00 hodin.

Denní studium 2019/2020 (3. kolo PŘ) ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020 ke zhlédnutí brzy.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 - II. kolo přijímacího řízení

Denní studium 2019/2020 (2. kolo PŘ) ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020 ke
zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020

Denní studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.
Kombinované studium 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.

_____________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách naší školy!

 

Informace o škole

 

   

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Vystavěna byla jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 9. 1994 získala právní subjektivitu. Od 1. 9. 2010 se základní škola rozšířila o střední školu speciálního typu. Od 1. 9. 2013 nese název ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KRUPKA, KARLA ČAPKA 270.

 

Součásti školy:

Základní škola – kapacita: 560 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-C/01 Základní škola
  • tzv. běžné třídy,
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • předškolní vzdělávání
  • přípravná třída základní školy

Základní škola speciální – kapacita: 30 žáků

 • vzdělávací obor 79-01-B/01 Základní škola speciální
  • třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se středním mentálním postižením a kombinovaným postižením

Střední škola – kapacita: 213 žáků

 • vzdělávací obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
  • délka vzdělávání: 2 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 66-51-E/01 Prodavačské práce
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní, kombinovaná
 • vzdělávací obor 28-57-E/01 Keramická výroba
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní
 • vzdělávací obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby
  • délka vzdělávání: 3 roky, dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání: denní

Školní družina – kapacita: 75 žáků

Školní klub – kapacita: 60 žáků

Školní jídelna – kapacita: 500 jídel

 

 

Areál školy je vystavěn na principu systému propojených budov: budova 1. stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny.

Škola se nachází v městské části Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko. Svou polohou se nachází v klidové části města, na konci této občanské zástavby v blízké dostupnosti lesa.

 

 

 

Fotoshow
Kalendář
«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Add to calendar